Nettvett og digital dømmekraft

Da er det skolestart og på tide å fokusere på nettvett og digital dømmekraft.

digiduck

Her er en liten tekst som kan motivere til å fokusere på nettvett og digital dømmekraft i skolene i Larvik. Den er ikke lang, men lenker videre til tjenester som er gode og enkle å bruke. Læreren kan bruke kort tid på planlegging og får ting som er kvalitetssikret. Det er viktig å tenke at dette er noe som skal gjøres NÅ. En lærer i barneskolen skal ikke tenke at dette er noe som ungdomsskolen kan ta. Allerede fra barnehagen bør dette være noe man fokuserer på.

Det er mange forskjellige programmer tilgjengelige. Vi har ikke erfaring med alle, men det er mye bra og alle har en effekt. I Larvik bruker vi iktplan.no, og en god start er å bruke den også her. Dersom man tar utgangspunkt i målene etter 2., 4., 7. og 10. trinn, vil planen fokusere på ferdigheter som gir elevene digital dømmekraft.

Iktplan.no er også veldig konkrete på hva som er utfordringene. Stikkordene er fildeling, meldinger, nettredaktører og digital mobbing.

For de yngste.

Medietilsynet har her en artikkel som omhandler nettvett for barn. Digiduck er tilgjengelig som spill og som lydbok og vil nok motivere de yngste. Denne tjenesten funker best for barn mellom 4 og 9 år. Dette er en visuell tjeneste som bør fenge de yngste. Den bruker også virkemidler som spill og lydbok for å få barna med.

For de litt eldre

dubestemmer

Dubestemmer.no har et stort innhold innen personvern og nettvett, og er delt inn etter alder på elevene. Her er det også tjenester for de yngste, men det er mest fokus på aldersgruppen 9-13 og 13-18. Her finnes både filmer, historier fra virkeligheten og hefter og det er gode utgangspunkt til diskusjon i klassene. Presentasjoner ligger lett tilgjengelig og det er enkelt å ta i bruk for lærerne.

For voksne/ lærere/ foreldre

Dubestemmer.no har også god veiledning for lærere og andre voksne. På lenken over, finner du også mange andre tjenester. Mye er også oversatt til andre språk, dersom det er nødvendig for å nå enkeltelever, eller dersom man skulle bruke dette i et språkfag.

Lenker:
Moavas side med info og lenker; http://www.moava.org/index.php?pageID=73