Norsk ungdom er sinker på digital sikkerhet

https://pixabay.com/p-1591018

Det er lett å tro at forskjellige typer ferdigheter innenfor teknologi beherskes godt av de unge og ikke så godt av de eldre. De yngste vokser opp med «alle» muligheter og bruker teknologiene alltid, hele tiden.

I Larvik har tydelig sagt at vi ikke automatisk skal tro det. Utstrakt bruk av IKT betyr ikke automatisk at man vet hvordan man skal bruke dette.  Dette gjelder på forskjellige nivåer, f eks sikkerthet, forståelse av kildevern og opphavsrett og fornuftig og effektiv bruk. Tvert i mot krever dagens samfunn at det i skolen er veldig tydelig opplæring i teknologi/ IKT/ digitale løsninger.

At alle har sitt eget nettbrett er en forutsetning for å jobbe videre med dette.

I denne interessante artikkelen på tek.no påpeker Bjarte Malmedal i Nor SIS i en rapport at ungdom er blant de svakeste på digital sikkerhetskompetanse.

Norge ligger langt framme når det gjelder digitalisering.  De går så langt som å hevde at digital oppdragelse er et forsømt område og at dette kan bli en risiko for samfunnet.

I Larvikskolen skal vi i 17/ 18 fokusere på to ting. Det er koding og det er det vi kaller digital dannelse. Nettvett, opphavsrett, datasikkerhet. Alt dette skal være tema for de unge på skolen fra første skoledag.

Dette ansvaret ligger også hos enkeltmennesket og når det gjelder mindreårige elever, betyr det også at foreldrene har et tydelig ansvar for at barna bruker tjenester på en trygg måte.

PS: Det er den nasjonale sikkerhetsmåneden. Les mer her!