Oppsett iPad (Skolens oppgave)

Slik settes iPaden opp av d-pedagogen på skolen.

Denne veilederen forutsetter følgende:

  1. iPad og cover er delt ut til elevene/ de ansatte.
  2. Dette skrivet er gjort tilgjengelig for elevene/ de ansatte. Denne videoen viser hvordan valgene man gjør ved første oppstart.
  3. iPad og cover er klargjort, man har startet første gang.

Hva er status nå?

iPad ligger i Lightspeed på toppnivå på skolen. Den har fått alle felles-apper, kopler seg til trådløst nett på skolen og har de rette inntillingene. Den har ikke fått navnet sitt og den er ikke knyttet til noen elev hos oss. Før iPad tas i bruk må d-pedagogen gjøre en jobb. Vi har forsøkt å lage noen

Hva må gjøres nå?

1) Dere må gi dem unike navn.
Forutsetning:
Dere må finne deres skoles liste som knytter navn på elev til navn på iPad og serienummer og se hvilket nummer siste registrerte iPad hadde.
Dere må være logget inn i Lightspeed.
NB: Det viser seg at iPadene ikke endrer navn i Lightspeed dersom de ligger helt uten å bli brukt. Dersom man går gjennom veilederen og lar den være i dvale etter det, endrer den ikke navn får den er vekket. Det er smart å finne en aktivitet på skolen som gjør at alle har med iPad.

2) Dere må knytte iPad til elevnavn
Forutsetning:
Dere må finne deres skoles liste som knytter navn på elev/ ansatt til navn på iPad og serienummer.
Dere må være logget inn i Lightspeed.

3) Dere må foreta Force app management på 5 av Apple-appene
Forutsetning:
Dere må være logget inn i Lightspeed.
Gjelder appene Garageband, iMovie, Keynote, Numbers, Pages

4) Dere tømme toppnivået for iPads
Forutsetning:
Dere må være logget inn i Lightspeed.