Østlandsposten med fokus på den nye skolehverdagen

op_aug2016

Høsten 2016 starter vi opp med prosjektet «Økt læring med digitale verktøy». Dette betyr i korte trekk at:

  • Alle elevene skal få tilgang til skylagring via GfE
  • Alle elevene skal bruke en iPad aktivt i undervisningen (1600 fra oppstarten)
  • Trådløst nett og etter hver Apple-Tv skal være tilgjengelig i alle undervisningsrom
  • Lærerne og elevene skal få god opplæring i bruk av den nye teknologien
  • Lærerne skal mestre den nye skolehverdagen med iPad, bedre nett, skylagring og ikke minst de endringene som skal oppstå

Lokaleavisa Østlandsposten og journalist Sigrid Ringnes har skrevet flere flotte artikler som alle burde lese. Lokaleaviser har jo sine betalingsløsninger, så her ligger artiklene i pdf så alle kan lese.

I Larvik er vi stolte av hva vi gjør og vi syntes det er flott at avisa finner interessa av  skrive om dette og at det lager så store og gode reportasjer.