Ressursbank

Dette er en ressursbank laget for Larvik kommune. Den er laget utfra behov og våre verktøy har fokus. Alle som finner denne nyttig kan selvsagt bruke den.

Intern informasjon

Google Dokumenter

Google Regneark

Google Classroom

Google Kalender

YouTube

Grunnleggende ferdigheter

Lightspeed

Andre ressurser

Bruk av Apple/ Apple-id

FAQ/ Spørsmål og svar