Sikt 3

PA251170

Sikt 3 er en plan som sier noe om den digitale tilstanden i larvikskolen. Den skisserer hvilken retning vi bør velge i skolen de neste tre årene.

Målet med planen er økt læring med digitale verktøy. Den 3. juni ble planen lagt fram for oppvekstkomiteen. Et felles arbeidet med IKT i skolen startet i år 2000 med Sikt 1. Der ble det bevilget 15 millioner for ar alle skolene skulle få en likeverdig IKT-løsning. Likhetsprinsippet er fulgt siden det med Sikt 2 og nå Sikt 3.

Rådmannen foreslår med Sikt 3 at følgende gjøres i larvikskolen:

  • Alle elever og lærer i grunnskolen Larvik bruker skylagring fra Google i løpet av neste skoleår.
  •  Alle elever og lærer i grunnskolen Larvik får tilgang til en personlig iPad.
  • Alle klasserom oppgraderes med nødvendig utstyr.
  • Alle lærere får grundige kurs i bruk av utstyret før utstyret tas i bruk.

Poenget med denne satsingen er å nærme oss visjonen om at elevene skal ha en smart, digital skolehverdag. Målet er at digitale verktøy vil gi alle elevene økt læring.

Dette er endringer som gjør skolen i Larvik rustet for nåtiden. Den teknologiske utviklingen går raskt. Få vet hva fremtiden bringer, men her ønsker vi en gjennomprøvd og moderne løsning. Erfaringer fra andre steder tyder på at vi ved å ta dette valget vil få en spennende situasjon i skolen den kommende tiden!

Her er hele Sikt 3.