Slik kan du jobbe med digital dannelse i skolen

I Larvikskolen har vi innført begrepet digital dannelse. Når vi sier at elevene skal ha digital dannelse, mener vi at elevene skal ha et reflektert forhold til opphavsrett, digital mobbing, kildekritikk, personvern, sosiale medier og alle de andre tingene som elevene må forholde seg til når teknologien blir en del av skolen og oppveksten.

Tradisjonelt har man kanskje laget et skille mellom hjemmets og skolens ansvar her. Dette skillet finnes ikke lenger. Unge mennesker vil ha store problemer å fungere i samfunnet om de ikke skjønner hvilke spilleregler som gjelder. Valg man tar når man er ungdom, kan påvirke resten av livet. Handlinger på fritiden, blir garantert også en del av skoledagen.

I Larvik jobber vi dermed med digital dannelse på skolen. Stadig kan vi lese i media om at folk deler feil, stenger hverandre ute, gjør narr av hverandre og gjør andre uheldige ting. Den enkle løsningen om å fjerne tilgangen til de som gjør uheldige ting, holder ikke lenger. Det er viktigere enn noensinne å prøve å forstå ungdommen, forstå utfordringen og å lære dem opp til å håndtere utfordringene rett fra starten av.

Joachim Gjertsen på Mesterfjellet skole har jobbet mye med dette. Han deler gjerne opplegg med andre lærere som er interesserte. Vedlagt er to ferdige opplegg som andre kan bruke.

Det ene heter «Det digitale mennesket«. Det handler om ungdom på sosiale medier. Ungdommene kan jobbe med aktuelle problemstillinger alene og sammen med andre. Ungdommen neppe skiller mellom digitalt og «vanlig liv» sånn vi som er voksne tror vi kan. Livet ER digitalt. Kommunikasjon ER Snapchat, bilder ER Instagram. At man dermed mestrer sosiale medier, er en viktig ferdighet videre i livet.

Det andre opplegget heter «Dine digitale spor«. Det handler som tittelen antyder om hvilke spor du etterlater deg på nettet og hva de kan bety seinere i livet. Vi som jobber i kulissene i Larvik prøver å lage et system som har høyt fokus på personvern. Det er derfor viktig at den enkelte læreren og elevene også gjør det de kan for å hindre at man eksponerer seg uheldig.

Oppleggene er laget for elever på ungdomsskolen. Lærere som ønsker å bruke dette kan selv vurdere i hvilken grad det passer på sine elever. Det er ingen problemer om man ønsker å hente ut enkeltelementer av opplegget.

Lykke til!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *