Stor dags-samling for lærere i Larvik

program

Over 550 lærere, skolenes lederteam og ressursteam i Larviksskolen, samt ansatte i PPT hadde tirsdag felles planleggingsdag i Bølgen. Hovedtema for dagen var bruk av digitale verktøy for læring.

«Økt læring med digitale verktøy» – Det digitale hamskiftet i Larviksskolen
I løpet av 2016 skal alle elever og lærere i Larviksskolen gå over til å «jobbe i skyen». Skytjenesten GfE (Google for Education) er en samling webaserte verktøy for samarbeid i og utenfor klasserommet. Ca 40 D-pedagoger (digitale pedagoger) får grundig opplæring i pedagogisk bruk av GfE. De gjennomfører opplæringen av lærere på sin skole etter et fastsatt program. Lærere i Larviksskolen skal få den opplæringen de trenger for å fornye og forbedre undervisningen med digitale samarbeidsverktøy. I august starter innføring av iPad i skolen , sammen med en pedagogisk og metodisk opplæring. Det er viktig å presisere at digitale verktøy kun skal brukes der hvor det er hensiktsmessig og gir økt kvalitet i i undervisningen.