Tilpasset undervisning – og helt vanlig

https://www.flickr.com/photos/pestoverde/15463556650

Det er mange elever i skolen i Norge og Larvik  som har utfordringer i klasserommet knyttet til lese- og skrivevansker. Mange elever her ingen diagnose, men de trenger rett og slett litt ekstra hjelp.

Teknologien gir oss mange muligheter til å hjelpe disse elevene.

I videoen under følger fortelles det om Fredrik på Godøy skule. Han har dysleksi og har lært å bruke teknologien. PC og nettbrett gjør for han at ting går mye lettere på skolen. Han oppfatter nettbrettet som et hjelpemiddel for alle. Man finner alt på brettet og det kan være hjelpelæreren som leser teksten og som har tid til å ta pauser når han selv trenger det.

Senter for IKT i utdanning har laget denne historien. Les alt her, og se lenker videre til info.