Timeplanlegging for lærere på iPad

Med nettbrett som verktøy, kommer nye muligheter. Men mye skal også gjøres cirka som før. Timer skal planlegges og her har vi mange måter å gjøre det på. Veldig mange foretrekker å bruke en bok med en matrise, med et felt til hver time.

Det kan være smart å overføre denne måten å jobbe på til en iPad. Eventuelt å finne måter som er nesten like og kanskje til og med litt smartere. Her er 6 (!) måter man kan planlegge på som trolig kan brukes.

1. Bruk kalenderen

Det er lett å legge ut alle timene i kalendere ved å gjenta hendelsen. Da vil alle timer få en unik hendelse. Alle hendelser har et felt der man kan skrive innhold. Det er ikke så lett å bruke formatering i disse feltene, men det vil være en smart og rasjonell måte å bygge opp et år på. Man kan velge om man bruker ukes eller månedsvisning. Dersom man er systematisk under oppsettet, kan man legge inn hendelser hver time hele året. Om man bruker den innebygde kalenderen på iPad eller Google Calendar (eller andre kalendere) er valgfritt. Når man gjør det på denne måten, synkes automatisk alt mellom enheter og det er lett å legge inn møter og annet også.

Snakk med Charlotte Lundell på Ra dersom du vil vite mer.

2. Lag en egen matrise i Google Dokumenter

En tradisjonell matrise er delt med dere her. Du må lage en kopi. Her er det laget lenker på toppen for å gjøre det enkelt å bla. Siden skolene er såpass forskjellige, er det ikke så lett å lage selve matrisen ferdig. Dersom dere har dugnad på skolene, kan en lage den ferdig og distribuere til de andre. Blant annet er timeoppbyggingen helt forskjellig på skolene.

Her må datoene settes inn manuelt, men det må man på mange papir-matriser også.

Her er en variant med korrekte datoer og dagene delt i 5 blokker.

Her er en annen variant der planen er laget over færre sider.

Snakk med Line Sollid på Jordet, Inger Thoresen på Langestrand eller Gaute Thøgersen på Tjodalyng, dersom du vil vite mer.

3. Bruk Planboard  (egen app)

Appen Planboard ligger tilgjengelig i Lightspeed for alle lærere (snakk med din d-pedagog). Dette er en app som er laget spesielt for lærere. Det er et tomt skall når man starter, men det er forholdsvis enkelt å bygge opp. Man velger hvor lang semester er og så legger man ut timer. Legger man ut de 5 norsktimene man har pr uke, så legger de seg samtidig på alle uker i semesteret.

Det er enkelt å lage maler som følger timene. Dersom man lager en grundig mal med knagger som mål, kriterier, innhold, lekse, husk etc, så kan det enkelt legges til alle timer mens man jobber. Det er en form for synk/ backup her også og tilbudet her utvides hele tiden.

Snakk med Jørn Andersen dersom du vil vite mer. Dette er en anbefalt måte å jobbe på.

4. Bruk andre planleggere

Det finnes flere andre planleggere i App-store. Noen koster penger og andre er gratis. Her er det litt forskjellig kvalitet. Alle lærere kan installere egne apper via App-store om de ønsker det.

Pass på at dere sjekker ut hva slags info dere sender fra dere når dere bruker disse planleggerne.

Snakk med Espen Lysebo på Hedrum B eller Jan Kristian Andersen på Berg dersom du vil vite mer.

5. Tankekart

Mange som bruker iPad, bruker tankekart på mange måter med hell. Man kan gjerne planlegge timer og uker på denne måten. Et kart er f eks en uke. De 5 første grenene blir de 5 dagene. Hver dag får nye grener som er de ulike timene. Det er en manuell jobb der, men dersom man bygger mens man jobber med året, kan det være en fornuftig måte å jobbe på.

Snakk med Joachim Gjertsen på Mesterfjellet om du vil vite mer.

6. Egne maler i Google Presentasjoner

Mange lærere foretrekker å ramme inn timene med presentasjoner. Der legger de det de vil vise elevene. Da kan det være smart å også legge planleggingen der. Man kan f eks lage en mappe i Disk. I denne mappen ligger 38 presentasjoner, en presentasjon pr uke. Dersom man er smart når man starter, lager men en mal med dagsplan for de 5 dagene i som bakgrunn for hver uke. Man kan da legge lærernes forberedelser som siste side i presentasjonene, så kan det som elevene skal se ligge som de første. Dersom man er litt smart her, så kan man også få et system der man gjenbruker innholdet. Godt planlagte timer med egne kommentarer, kan dersom man er litt systematisk, brukes på nytt om et par år!

Snakk med Helge Husby på Sky dersom du vil vite mer.

Smart og hverdagslig bruk av ikt  og iPad!

Lykke til med planleggingen.