Treningsbelter i Kikora

Anders Faret Gjelsås har laget et artig opplegg rundt arbeid i Kikora som har motivert elevene til å jobbe ekstra. Her forklarer han hva han har gjort:

Boka «Kranium» i Kikora, har jo kapittler som «Hvitt belt», «Blått belt» osv. Jeg valgte å tolke dette bokstavelig når jeg startet opp Kikora med 4. klasse (de hadde ikke brukt det så mye før).


Beskrivelse

Jeg gjorde klare belter i riktige farger, og kort tid gikk det før jeg måtte gi ut hvite belter (1000 oppgaver løst). Og nesten like kort tid gikk det til grønt belte. De ble knyttet fast i dekselet på elev-iPaden. Da ble det stas å vise frem. Gjennom Hvitt belte (1000 oppg) er nøkler tilgjengelig, mens grønt (620 oppg) har ikke nøkler og er litt vanskeligere. Blått (600 oppg) og Lilla (600 oppg) blir vanskeligere med litt flere temaer enn bare ren hoderegning (mer brøk og bruk av ukjent), mens «Tre på Rad» (182 oppg) er en oppsummering av alt tidligere. Dette kalte jeg for Svart Belte, og plutselig følte elevene seg som karatemestere.

Utdelings-seremonien ble økende mer avansert. De som fikk hvitt belte fikk høre «Bra jobba» og et håndtrykk. Grønt belte ble en kort applaus. Blått belte var stående applaus. Lilla belte var trommevirvel med avsluttende jubel og applaus.

‘De som fikk svart belte, ble sendt på gangen. Samtidig som jeg spilte “Queen – We are the Champions” lagde jeg en liten tale til intro-musikken (“En person har stått på matematikken. En person har vært en mattehelt og jobbet iherdig med de fire regneartene. En enorm innsats med blod, svette og tårer. Nå er han mester, det er selvfølgelig *Navnet på eleven*”), før refrenget og eleven kom inn til applaus og seiers-musikk. (WE ARE THE CHAMPIONS!) God stemning og motiverte matte-elever. Stas for små, og muligens store (noen som vil prøve?)

Noen erfaringer

Kikora har ingen datostempling på når 1000 oppgaver er fullført og derfor er det litt kaotisk når 20 har gjort første oppgavesett “Hvitt belte”. Når nummer 21 tikker inn, er det vanskelig å se i rapporten hvem dette er. Det er lurt å ha en klasse- / trinnliste ved siden av med oversikt over hvilke belter som er delt ut. Jeg noterte ned at *knut* har fått hvitt, og jeg så da at han ikke skulle ha det på nytt når jeg så på rapporten og klasselista sammen. Da viste jeg også hvor mange belter jeg trengte å ha med inn i klasserommet.

Det er mulig at elevene bare viser meg at de har oppnådd, men da er det vanskeligere å planlegge før timen. Dessuten er det fint å se hvor lang tid de har brukt, og eventuelt nøkler (hjelp) de har brukt underveis.

Kun “Hvitt belte” har nøkler tilgjengelig. Grønt og høyere har det ikke. Noen elever prøver å bruke overdrevent mange nøkler. Det synes i rapporten med usedvanlig lav tid brukt, og når man trykker seg inn på enkeltelev, kan man få oversikt over nøkler brukt. Med 2 sekunder og nøkkel brukt, skjønner man enkelt at eleven ikke har prøvd i det hele tatt. Jeg “straffet” mine med å si at: “Du som har brukt så mange nøkler, må gjøre minst 100 oppgaver på grønn, for å fortjene det hvite belte”. Det har stoppet mange i sluntre-arbeid videre.

Hilsen Anders. Ta kontakt dersom det er noe du lurer på.