Trygge digitale foreldre!

Vi lever i en digital revolusjon. Verktøy som er eller blir helt vesentlige for de unge, er ofte skummelt for de eldre. Jevnlig kommer nye tjenester som voksne ønsker å korrigere eller forby. Å stenge dem eller å nekte de unge å bruke dem er en strategi som ikke er god. Ofte er tjenestene uskyldige, det er rett og slett vi voksne som ikke har peiling. Andre ganger er det tjenester som ikke bør brukes.

En god løsning er at unge og voksne har god kunnskap om teknologi, hvordan ting fungerer og hva som faktisk ungene driver med. Et viktig tiltak for Larvikskolen blir derfor å informere foreldrene om de mulighetene og kanskje også farene som teknologien gir oss.

Det gjør vi nå!

Vi har inngått et samarbeide med Elise Landa Omsland og tilbyr nettkurset Trygge digitale foreldre til alle foreldre som har barn på 3., 6. og 8. trinn i Larvikskolene. Kurset er systematiske bygget opp, har et oppdatert og gjennomarbeidet innhold og tar et par timer.

På videoen under forklarer Elise selv hva dette er.

Informasjon om hva som skjer videre, hvordan du får konto mm, finner dere på skolenes websider, på www.larvikt.no og på Facebook i januar.

Trygge digitale foreldre gir trygge og kompetente digitale barn. Vi håper flest mulig benytter seg av denne muligheten.

Lenker videre: