Vil du vite mer om Trygge Digitale Foreldre?

Larvik kommune samarbeider med Elise Landa Omsland og Trygge Digitale Foreldre og gir foreldre til barn på 3 trinn i Larvikskolen gratis tilgang til nettkurs 2018.

Påmelding kommer i starten av januar.

Da denne nyhetene kom, vakte det stor interesse. Dette er et konkret eksempel på at man tar digital dømmekraft på alvor og er oss bekjent ikke prøvd i andre kommuner.  Nyhetsoppslagene som kom, inneholder også mye god info om innholdet i kurset og intensjonen bak. Dersom du vil vite mer, kan du se og høre.

Her kan du lese hva Østlandsposten skriver om saken!

Her kan du høre intervjuet på NRK Vestfoldsendingen 11. desember (Bokmerket til sendingen treffer litt feil, du må spole fram 2-3 minutter før det kommer).

Vi ønsker alle som er opptatt av at unge i Larvik får en rett opplæring innen teknologi en trygg, digital jul!