Warning! Content may inspire creativity!

Micro:bit inspirerer til kreativitet!

Det skjer ting i Larvikskolen og det ser også næringslivet og organisasjonslivet i byen. Tekna har flere ganger kontaktet oss i forbindelse med Newton-rom, koding og annet. Tekna er en fagforening for folk med master eller tidsvarende innen realfag. Nå har han tilbudt oss 30 Micro:bit. Dette har vi tenkt å  bruke i skolen.

Micro:bit er kort forklart en liten enkel computer som kan programmeres. Alle elever i 6. klasse i UK får denne, men det er ikke noen plan for utdeling i Norge. Sammen med iPad til alle elever og en app åpner dette muligheter for kreative lærere og elever i Larvik.

Les mer om Micro:bit her.

På Jordet skole har de allerede 20 Micro:bit som de bruker i undervisningen. Det er tankt at utstyret vi har skal rullere rundt i de ulike skolene/ klassene. I den splitter nye digitaliseringsstrategien til Kunnskapsdepartementet er koding noe som alle elever skal kjenne til. Dersom man har tilgang til litt «hands-on» utstyr blir dette mer konkret. Vi har allerede Micro:bit, Raspberry Pi og Lego i skolene og ønsket er å skaffe mer utstyr som gir oss konkret støtte når koding skal læres.

Vi oppdaterer www.larvikt.no med info når vi har konkrete eksempler på bruk i klasserommet.

Lenker videre: